Керівні органи

У листопаді 2004 року учасники Першої Конференції виробників садивного матеріалу ініціювали створення Всеукраїнського громадського об’єднання “Всеукраїнська спілка виробників садивного матеріалу”. У 2006 році така спілка була офіційно зареєстрована. Вищим керівним органом Спілки є Загальні збори членів Спілки.

Керівництво поточною діяльністю Спілки здійснює Президія Спілки, яку очолює і керує її роботою Президент Спілки, який обирається Загальними зборами з числа дійсних членів Спілки строком на 3 роки. Президентом Всеукраїнської спілки виробників садивного матеріалу було обрано Разумовського Володимира Миколайовича. 28 березня 2012 року відбулися наступні вибори Президента. Ним став – Бут Андрій Анатолійович.

 Контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю Спілки, а також за дотриманням вимог звітності у відповідності до чинного законодавства та цього статуту здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа дійсних членів Спілки строком на 3 роки.

 Контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю Спілки, а також за дотриманням вимог звітності у відповідності до чинного законодавства та цього статуту здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа дійсних членів Спілки строком на 3 роки.

Станом на 1.04.2012 всього до складу ВГО “Всеукраїнська спілка виробників садивного матеріалу” входить 70 членів з різних областей України (повний перелік можна знайти в розділі “Перелік членів Спілки”).    

В офісі Спілки працює секретар – Форостіна Юлія Олексіївна та бухгалтер – Джунь Ірина Сергіївна.

З приводу питань щодо діяльності Спілки можна зертатись

по тел.:  +380 44 332-02-06

e-mail: [email protected]